.

Klank en Beleving

Goede zintuigprikkeling aanbieden geeft voldoening!!

In mijn werk als Begeleider in de gehandicaptenzorg ben ik zeer geïnteresseerd in zintuigprikkelende activiteiten en Basale Stimulatie. Daar wil ik mij graag mee bezighouden. Op zoek naar de belevingswereld van onze client op elk niveau. Zodat, zoveel als mogelijk het welzijn wordt bereikt.

Onze zintuigen bestaan uit zien, horen, ruiken, proeven en voelen. Met nog 3 minder bekende. Vestibulair. Het evenwichtsorgaan, dat informatie doorgeeft over snelheid, richting van bewegen en balans. Proprioceptie. Dit gaat over de houding- en bewegingszin van gewrichten en spieren. Interoceptie. Het gevoel vanuit weefsels in je lichaam. Genoeg om te prikkelen of minder te prikkelen.

Basale stimulatie is een benaderingswijze, die ook geïntegreerd is in andere benaderingswijzen. Basale Stimulatie is gericht op het behouden en uitlokken van waarneming, beweging en communicatie. Basale Stimulatie probeert in de eerste plaats om de client te sterken in zijn lichaams-ik. Dat gebeurt door het aanbieden van eenvoudige gestructureerde waarnemingen. Telkens weer stemmen we af op de belevingswereld van de client. Dringt onze prikkel door? Wordt het een echte gewaarwording? Heeft het betekenis? Geeft het de client informatie over zichzelf en over de wijze waarop de client in de wereld staat.

De originele bijdrage van Basale Stimulatie situeert zich in het domein van de “dichtbij zintuigen”. Het somatische, het vestibulaire en het vibratorische (de waarneming van trilling via de huid en vooral via het beenderstelsel). De klankschaal sluit hier prachtig op aan. De klankschaal geeft niet alleen trilling, maar prikkelt meerdere zintuigen. Bijv. zien, horen, maar ook voelen en proeven!!

Naast de klankschaal en beleving heb ik meerdere cursussen gevolgd die de zintuigen prikkelen. Bijv. snoezel projectleider bij worldwidesnoezelen.nl , BIM-werkwijze.info en de cursus ervaarhetmaar.nl. Bekende benaderingswijzen in de zorg. Een Heldere Klank zal zich verder ontwikkelen met zintuigprikkelende opleidingen, onder aanvoering van de klankschaal.

Het lijkt mij mooi om een activiteiten pakket te kunnen aanbieden aan organisaties en particulieren waar de tijd ontbreekt, maar waar wel de behoefte is!!


Klik op deze link voor mijn CV.

Reserveren

© Een Heldere Klank. Alle rechten gereserveerd.

RSS
Whatsapp